Čo je filatelia?

Kategórie
 
 
 

 
 
 
 

Filatelia je zbieranie poštových známok, cenín a iného filatelistického materiálu.

V zahraničí má táto záľuba istú spoločenskú vážnosť. Venujú sa jej hlavne muži, ale nájdu sa aj zberateľky. Filatelia je spojená s hodnotnými predmetmi, ktoré majú často vysokú cenu. Práve preto je taká zaujímavá a lákavá.

Špičková svetová filatelia ešte stále zažíva skvelé obdobie. Nejde len o zbieranie známok, ale aj o štúdium histórie. Filatelisti sa na známky pozerajú z pohľadu poštových dejín. Tieto ceniny prezradia veľa o dobovej poštovej službe a poštovom systéme.

Hlavnou zberateľskou pomôckou pre filatelistov sú albumy na poštové známky. Môžete si do nich bezpečne uložiť svoju zbierku či zoradiť známky podľa farieb, námetov, hodnôt, krajín alebo svetadielov.

História a súčasnosť slovenskej filatelie

Prvý spolok filatelistov v Bratislave vznikol v roku 1909. Bratislava bola vtedy trojjazyčné mesto – spolok tvorili hlavne bratislavskí Nemci a Maďari. Svoje hobby vnímali ako záľubu bohatších a vzdelanejších ľudí.

Filatelia dnes už nie je taká obľúbená ako v časoch, keď skoro všetci školáci zbierali známky a cez prestávky si ich zanietene vymieňali. Stále však žije. Aj u nás.

Slovenská republika je jedna z mála krajín sveta, ktorá stále vydáva poštové známky technikou oceľovej rytiny. Maloformátová grafika má vysokú umeleckú hodnotu. Na zberateľskom trhu je veľmi žiadaná a cenená.

Na Slovensku pôsobí dobrovoľné združenie Zväz slovenských filatelistov, ktoré zastrešuje zberateľov poštových známok. Má okolo 2 500 členov. Filatelisti sa pravidelne stretávajú aj na burzách, kde si vymieňajú nielen známky, ale aj skúsenosti. Zberateľské, aj tie životné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia